Рыбы


Барбус - алабалыкъ.

Белуга - акъбалыкъ (балк., карач.), аг балыг (азер.), куртпа (каз.), акбалык (туркмен., узбек.), хоора (хакас.).

Белуга маленькая - къуртпа.

Белуха - балина (балк., карач.), ак балина (турец.).

Вобла - терк балыкъ (балк., карач.), торта шабак (каракалп.), шабак (ног.).

Вобла крупная - тортай.

Вьюнок - чырмауукъ чабакъ.

Гамбудия - алабугъа.

Голавль - акъ чабакъ (балк, карач.), акъбалык (гагауз.).

Головастик - токъмакъбаш (балк., карач.), эшек балык (туркмен.).

Головастик маленький - эшек баш.

Ерш - харам чабакъ (балк., карач.), кирпи балыкъ (кумык.) кортеш (чув.)

Ерш крупный - кирпи балыкъ.

Ерш маленький - къурташ.

Карась - кюмюш чабакъ (балк., карач.), азыбаш, чарты (алт.), табан (каз., каракалп.), кереке (татар.), пазир (чуваш.), тампан балык (кирг.).

Карась крупный - чарта.

Карась небольшого размера - табан балыкъ.

Карась (малюск) - тампан.

Карась серебристый - пазыра.

Красноперка къызыл чабакъ (балк., карач.), мержан балык (гагауз.).

Красноперка крупная - маржан чабакъ.

Красноперка молюска - азыбаш.

Ленок - кендир чабакъ.

Ленок (моллюск) - кушкуш.

Лосось - асыл балыкъ (балк., карач.), гызыл балыг (азер.), кызыл балык (алт.), аркан балык (каз.), асыл балык (кумык.), оьгиз балык (ног.), гызыл балык (туркмен.).

Лосось крупный - сулейман чабакъ (балк., карач.), сомон (турец.).

Лосось маленький - аркъан чабакъ.

Лосось молюсок - туума чабакъ.

Лещ - сары ыргъай (балк., карач.), табан балыкъ (каз.), тыран балык (каракалп.), такгазбалыкъ (туркмен.), супах (чуваш.).

Лещ крупный - тарым чабакъ.

Лещ молюсок - такъгъаз.

Мурзак - турна чабакъ.

Налим - къумар (балк., карач.), яйын балагы (азер.) корты (алт.), лака (каз.), миндир (хакас.), шампа (чуваш.).

Налим крупный - шампай.

Налим молюсок - лакъы.

Окунь - халал чабакъ (балк., карач.), ханы балагы (азер.), алабуга (алт., каз., баш., каракалп., кирг., тув., уйгур.), акбалик, су левреги (турец.), алапуга (хакас.).

Окунь крупный - хохана.

Окунь блестящий - ханбалыкъ.

Осетр - бекре (балк., карач., туркмен.), нере балыг (азер.), бекре (каз.), ыргъай (кумык.), мерсинбалиги (турец.).

Пескарь - юзмез балыкъ (балк., карач.), суьйре (ног.).

Плотва зеленчукская - инжик.

Рыба луна - айбалыкъ.

Рыба-змея - балыкъжилян.

Рыба летучая - учхан балыкъ.

Рак - жымыра (балк., карач.), чаян (кумык.), шаян (ног.).

Рак крупный - айры чабакъ.

Сазан - сапран чабакъ (балк., карач.), чеки балагы (азер.), балык аймаа (тув.), зогорабалык (узбек.).

Сазан крупный - зубура.

Судак - къара чабакъ (балк., карач.), суф балагы (азер.), шала (чуваш.), кара балык (туркмен.), узунлеврек (турец.).

Судак крупный - узун чабакъ.

Сом - ылышык.

Сом крупный - шалай.

Тарань - къобан чемчек.

Толстолобик - шишмен.

Толстолобик крупный - уллубаш.

Угорь - жилян чабакъ (балк., карач.), селем балык (алт.), йылан балык (баш.), жилян балык (каракалп., каз.), йылан балыкъ (кумык.), елан балык (татар.), жилян балыкъ (караим.), иланбалиги (турец.), илан балык (уйгур.), йылан балык (туркмен.).

Усач - мыйыкълы чабакъ.

Форель - ала чабакъ (балк., карач.), чараган (алт.), ала балык (кумык.), алашоргай (ног.), гызыл - ала балык (туркмен.), багыр (баш.), ханбалик (узб.), алабалик (турец.).

Форель крупный - бийчабакъ (на охот. яз.).

Форель молюска - чарыгъан (на охот. яз.).

Щука - ыргъай (балк., карач.), дурна балагы (азер.), шортон (алт., каз., каракалп., кирг., ног., татар.), сурагай (баш.).

назад